×

THỜI GIAN LÀM VIỆC

Từ Thứ 2 đến Thứ 6
+ Sáng : 8h00 đến 12h00
+ Chiều: 13h00 đến 17h00
Thứ 7
+ Từ 8h00 đến 12h00
Điện thoại: 028 38 337 327

 028 38 337 328

Tên tài liệu

Phiên bản Loại tập tin/Tải về

Phần mềm xem camera trên điện thoại, máy tính bảng (iViewer Androi)

 

Phần mềm xem camera trên điện thoại, máy tính bảng (iViewer iOS)

 

Phần mềm tìm địa chỉ IP của camera trong mạng LAN (Shepherd)

2.3.0.104 (new version)

Phần mềm tìm địa chỉ IP của camera trong mạng LAN (IW2)

1.3.0.2
2015.10

Phần mềm quản lý camera VAST64 kênh 1.13.1.104
VAST 64 kênh - Vast Playback 1.13.1.104

VAST 64 kênh - Vast LiveClient

1.13.1.104
Phần mềm quản lý camera ST750132 kênh

1.11.0.101

ST7501 32 kênh - ST7501 Playback

1.11.0.101
ST7501 32 kênh- ST7501 LiveClient 1.11.0.101
TOP