Tên tài liệu

Ngôn ngữ Phiên bản Dung lượng Loại tập tin/Tải về

Phần mềm xem camera trên điện thoại, máy tính bảng (iViewer Androi)

 Tiếng Anh  

Phần mềm xem camera trên điện thoại, máy tính bảng (iViewer iOS)

 Tiếng Anh  

Phần mềm tìm địa chỉ IP của camera trong mạng LAN (Shepherd)

Tiếng Anh2.3.0.104 (new version)25.25 MB

Phần mềm tìm địa chỉ IP của camera trong mạng LAN (IW2)

Tiếng Anh

1.3.0.2
2015.10

2.59 MB
Phần mềm quản lý camera VAST64 kênh Tiếng Anh1.13.1.104 142.67 MB
VAST 64 kênh - Vast Playback  Tiếng Anh1.13.1.10462.4 MB

VAST 64 kênh - Vast LiveClient

  Tiếng Anh1.13.1.104 69.0 MB
Phần mềm quản lý camera ST750132 kênhTiếng Anh

1.11.0.101

69.58 MB

ST7501 32 kênh - ST7501 Playback

Tiếng Anh 1.11.0.10123.74 MB
ST7501 32 kênh- ST7501 LiveClientTiếng Anh 1.11.0.10129.58 MB

 

TOP


500

HỖ TRỢ SALE
0909 151617
090909 7928
090808 7928
090909 1248

HỖ TRỢ DỰ ÁN TP.HCM
welcome@vivotek.vn - welcome@ion.vn

090909 1245
090909 2158

KỸ THUẬT - support@vivotek.vn

090909 1247

BẢO HÀNH - cskh@vivotek.vn
094613 7788