Giải pháp Camera với tính năng H.265 cho các ứng dụng tiêu biểu

Cửa hàng bán lẻ

Giám sát giao thông

Quảng trường, khu vực công cộng

Phương tiện vận tải công cộng

Xí nghiệp, nhà máy